MONIKA NAROŻNIAK

Monika Narożniak

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1997 roku. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Terapia Pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny. Uczestniczę też w różnych kursach i szkoleniach, by poszerzać i wzbogacać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Jan Paweł II powiedział, że “Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Zgadzam się z tym twierdzeniem. Uważam, że rodzice chcą troszczyć się o swoje pociechy najlepiej jak potrafią, chociaż czasami z różnych względów sprawowanie opieki może być dla nich trudne. “Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i nadziei”. Dlatego warto podjąć pracę nad samym sobą z pomocą innych ludzi.

Prywatnie jestem żoną, mamą trójki dzieci. Bardzo lubię spędzać wakacje nad naszym Bałtykiem i to niezależnie od stanu pogody.

Monika Narożniak