ELŻBIETA SZAŁATA

Jestem absolwentką Psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończyłam też studia podyplomowe na UKSW w zakresie nauk o rodzinie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii.

Staram się ciągle doskonalić mój warsztat pracy i umiejętności zawodowe. Interesuje mnie rozwój dzieci i młodzieży w kontekście ich rodziny, środowiska.

Pracuję w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej i zajmuję się diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży również doradztwem zawodowym.

Prowadzę zajęcia terapii wspierającej dla dzieci i młodych z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi.

Wspieram Rodziców w nabywaniu umiejętności wychowawczych organizując zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Prowadzę zajęcia dla dzieci w zakresie Ruchu Rozwijającego, bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.

Zależy mi, aby w pracy z młodymi ludźmi odkrywać ich mocne strony, talenty jako bazę do dalszego rozwoju, do zdobycia ciekawego zawodu w przyszłości.

W pracy psychologa bardzo sobie cenię współpracę z rodzicami, od których tak dużo zależy…