KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI MAŁŻEŃSTW ZAGROŻONYCH ROZBICIEM

Ma na celu ratowanie zagrożonych rozbiciem sakramentalych związków małżeńskich. Przystępujący do niej zobowiązuje się do codziennej modlitwy w ciągu 6 miesięcy w intencji jednego zagrożonego małżeństwa. Przystąpienie do krucjaty ma najczęściej miejsce w czasie Mszy Św.

Podjęte zobowiązania:

  • codzienne odmówienie modlitwy w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem,
  • codzienne odmówienie jednej tajemnicy różańca,
  • częsta Komunia Św. w intencji tego małżeństwa,
  • dodatkowa dobrowolna ofiara.

Modlitwa:

Panie Boże Wszechmogący
w Trójcy Świętej Jedyny,
proszę Cię, obdarz cudem przemiany
małżeństwo zagrożone rozbiciem.

Przemieniaj urazy w przebaczenie,
oziębłość w żar miłości ofiarnej,
smutek w radość, oddalenie w bliskość.

Oby w tym małżeństwie
objawiła się Twoja Boska miłość
i Twoja chwała.

Maryjo i Józefie – święci małżonkowie,
wstawiajcie się za tymi,
którzy ślubowali sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską.

Niech ich rodzina stanie się
prawdziwym środowiskiem miłości i życia.

Amen.