DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

  1. Aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu.
  2. Dowody osobiste.
  3. Ostatnie świadectwo katechizacji.
  4. Świadectwo bierzmowania.
  5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
  6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.