IRENEUSZ I MAŁGORZATA KOŚBIAŁ

Ireneusz i Małgorzata Kośbiał – geolog i lekarz. W 1995r. ukończyli Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Uzyskali dyplomy Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny według Metody prof. dr med. J.Roetzera. Od 1995r. prowadzą kursy przedmałżeńskie przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce. Są członkami Domowego Kościoła, małżeńskiej gałęzi Ruchu Światło – Życie. Mają trójkę dzieci, mieszkają w Zielonce.

Dokumenty Kościoła:

  1. Encyklika papieża Pawła VI Humanae Vitae.
  2. Sobór Watykański II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
  3. Kongres Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae.
  4. Encyklika papieża Jana Pawła II Veritatis Splendor.
  5. Encyklika papieża Jana Pawła II Evangelium Vitae.
  6. Jan Paweł II – List do Rodzin.
  7. Jan Paweł II – List do dzieci.
  8. Katechizm Kościoła Katolickiego.