DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU

  1. Akt urodzenia dziecka (odpis).
  2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców.
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska).
  4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.